Sabtu, Mei 07, 2011

salam pertemuan kembali

dah lama blog ni x update ,hari ni bru ada masa .sblum nie buka ja laman nie tak tau nak tulis apa tp hari ana ada s`suatu yg blh di kongsikan dgn antum dan antuna . tentang fiqh bagi seorang pendakwah . dr link  http://www.ustaznoramin.com/

Dalam segi bahasa Fiqh bererti faham, sama ada secara mendalam atau sederhana. Pada zaman permulaan Islam, istilah ini digunakan bagi member erti memahami apa sahaja ajaran Islam sama ada yang bersifat amali atau sebaliknya seperti hal-hal mengenai akhlak, rohani dan metafizikal.

Fiqh juga diertikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum dalam Agama Islam. Firman Allah SWT :

“Maka apakah Yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan (nasihat dan pengajaran)?”

Abu Hanifah pernah mentafsirkan istilah Fiqh ini sebagai mengenali hak dan tanggungjawab diri, iaitu satu konsep yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan fiqh adalah untuk memberikan kefahaman dan penjelasan kepada umat Islam semua tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam terutamanya yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Mengetahui segala ilmu-ilmu agama itu adalah fardhu ain dan dituntut kepada semua umat Islam. Ini menjadi tanggungjawab kita semua untuk menimba seberapa banyak ilmu agama sebagai bekalan dan pedoman untuk kita melakukan ibadah seharian.

Dakwah ialah kegiatan menyeru dan menyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan. Dakwah juga adalah mengajak untuk patuh kepada ajaran agama Islam dengan lebih sempurna.Menurut Ensiklopedia Islam dakwah membawa maksud setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islamiah. Secara kebahasaan, dakwah adalah kata dasar (masdar) dari kata kerja da’a-yad’u yang bererti panggilan, seruan atau ajakan. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata “ilmu” dan kata “Islam”, sehingga menjadi “ilmu dakwah” dan “dakwah Islam” atau al-da’wah al-Islamiyah.

Menurut Abu ‘Urwah, pengertian dakwah dari segi bahasa membawa maksud menyeru atau memanggil, sama ada kepada perkara yang haq atau batil. Selain itu, seruan kepada Allah SWT.

Dari segi istilah syara’ pula membawa pengertian yang lebih khusus iaitu seruan atau panggilan ke jalan Allah SWT.

Seterusnya saya datangkan beberapa definisi dakwah menurut pandangan para ilmuan Islam sebagai berikut :

1. Pendapat Bakhial Khauli, dakwah adalah satu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan kepada keadaan lain.

2. Pendapat Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat Al-Ghazali bahawa amar ma’ruf nahi munkar adalah inti gerakan dakwah dan penggerak dalam dinamika masyarakat Islam.

Dari pengertian dakwah yang diberikan di atas, maka dapat disimpulkan bahawa maksud dakwah ialah menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk mengingati Allah, mengenali Allah dan meninggalkan perkara yang mungkar dan melaksanakan atau mengerjakan perkara yang makruf. Firman Allah :

“Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai sekalian manusia! telah datang kepada kamu kebenaran (Al-Quran) dari Tuhan kamu. oleh itu sesiapa Yang mendapat hidayah petunjuk (beriman kepadaNya), maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri; dan sesiapa Yang sesat (mengingkarinya) maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri dan Aku pula bukanlah menjadi wakil Yang menguruskan soal (iman atau keingkaran) kamu".

Dari segala pengertian atau definisi yang diberikan di atas sama ada pengertian fiqh atau dakwah, maka saya dapat membuat rumusan bahawa maksud fiqh dakwah itu ialah memberi kefahaman, pengetahuan, mengenali hak diri dan tanggungjawab sebagai seorang yang menyebarkan seruan Islam kepada semua manusia untuk mengajak mereka mengenali Allah. Selain dari itu juga, fiqh dakwah adalah untuk mengajak atau menyeru manusia untuk mengamalkan ajaran Islam dengan lebih sempurna lagi.Sumber:Blog Ustaz Nor Amin Sayani Bin Zainal

Link