Navigation : Home | Facebook | Twitter | Follow | Dashboard | Newer | Older

❝ Someone Like U ❞Sabtu, November 19, 2016 | November 19, 2016 | 0 Lovers

Allah has created us beautiful, if only we can remain beautiful! Know that Dunya is not your permanent place and that your grave is waiting for you. Your grave is waiting, yet you were not created for the grave. An animal's grave is in the earth, but, O man, learn where your real grave is and prepare for it!
________________________

Allah telah mencipta kita dengan keindahan, sekiranya kita boleh kekalkan kendahan itu! Ketahuilah bahawa Dunia bukan tempat kita yang kekal dan kubur kamu menunggumu. Kubur kamu menunggu, namun kamu tidak diciptakan untuk kubur. Kubur seekor haiwan berada di dalam tanah, tetapi, wahai manusia, pelajarilah di mana kuburmu yang sebenar dan bersedialah untuknya!

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani Rahmatullah Alayhi ~0 Ulasan posted :